mikesdipper

Friday, August 01, 2008

Micheàl fos i Saint Etienne ach ag dul go luath

Dia Dhaoibh

Ceart go leor, Criochnaigh mé mo obair inné agus anois tà mé difostaithe ach nil sé sin go dona mar tà plean agam. Dé Luain no Dé Mairt beidh mé ag dul go Paràs chun buaileadh le cailin àilinn. Sea, tà an ceart agaibhse, beidh mè ag buaileadh leis and damhsoir is fearr, cailin darbh ainm Lisa, an cailin a bhi mé ag caint faoi na miosa o shin. Tà suil agam go mbeidh craic againn i bPàras. Tà a làn rud le déanamh agam roimh dul go Pàras. Ar aon nos, beidh mé ag fanacht ann ar feadh cupla là agus ina dhiadh sin beidh mé ag dul go Biarritz chun cursà fraincise a dhéanamh ar feadh tri no ceithre seachtaine. Tà suil agam go mbeidh a lan craic ann. Nil aon loistin agam fos i Biarritz ach tà mé ag obair air. Ceart go leor, beidh mé ag teagmhail libh amach anseo. tabhair aire a dhaoine uaisle.

Slan agus beannacht

Micheàl