mikesdipper

Monday, June 09, 2008

Micheàl i Saint Etienne

go mbeanna Dia libh

conas atà sibh ar chor ar bith. Tà bron orm nach raibh mise i dteagmhàil libh le fada an là. Ok, anois tà mé ag obair i Saint Etienne mar Muinteoir Béarla. Mar a tharlaionn sé thosaigh mé ag obair anseo beagnach dhà mhi o shin. Chun an fhirinne a rà nil a làn craic, sport, ri ra agus ruàille buaille anseo. Tà mé i mo chonai sa chathair agus tà mé ag obair sa baile beag eile d'arbh ainm La Fouilousse, ar dtus bàire b'éigean dom traen a fhàil chun dul ar obair ach tri seachtaine o shin, cheannaigh mé rothar agus anois tà mé sàsta. Tà mé in ann dul ar obair ar mo rothar agus nios tabhactai tà me ag rothaiocht aris. Caith mé ceithre mhi anseo sa Fhrainc gan rothar agus bhi sé sin deacair go leor, ach tà Micheàl ar ais aris ar an rothar. Bhi scéal nua agam faoin rothar an Sathairn seo caite. Bhi an aimsir go dona agus chuaigh mé suas an cnoic d'arbh ainm Le Pilat. Bhe ceo den scoth ann. ar aon nos, bhain mé amach an sprioc (summit) agus thosaigh mé ag rothaiocht sios an cnoic. Ach thit gread mo chroi go tobann agus thàinig an fuact orm. Ni raibh mé chomh fuar sin i rith mo shaol. Scéal grinn nuair a féachaim ar ais air.

Chomh maith le sin, inné, an Domhnach, bhi an aimsir go dona aris agus chuaigh mé go dti Chazelles sur Lyon ar mo rothar, agus nuair a bhi me ar mo sli abhaile fuair me poll i mo roth agus b'éigean dom é a cur i gceart. Dhà seachtaine o shin, seolfaidh mé roimh phoist den scoth do mo cairde in Eirinn. Cheap me féin go raibh sé an greanmhar. bhi mé i dteagmhàil le Lisa le déanai agus is cosuil go mbeidh si ag teacht chuig an Fhraic ag deireadh an mhi seo chugainn agus tà suil agam gur buailfimid le chéile.

sin é anois

slàn agus beannacht

Micheàl