mikesdipper

Monday, August 27, 2007

Ar ais arís i nGaillimh

Buachaillí agus Cailiní,

Conas atá sibh ar chor ar bith. Tá brón orm faoi easpa blogadóireacht le deanaí. Tá a lán nuacht agam faoi láthair. Maidir le mo bhlog deireanach, dúirt mé go raibh mé ag dul go Eochaill chun glacadh páirt i dTriathlon. D’éirigh mé go han mhaith ansin agus chríochnaigh mé sa t-ochtú is fichiú háit. Bhí mé an sásta leis, bhí mé thar a bheith sásta leis an rith. Bhris mé fiche is ceithre nóiméad. D’éirigh Sean as Caislean Nua go han mhaith freisin, chríochnaigh sé sa 12ú háit.

Maidir le cursaí oibre. Fuair mé post mar muinteoir Bearlá i Sligeach agus chaith mé coicís thuas ansin. Bhí orainn sé uair a chloig a chaith ag múineadh gach lá agus mar sin bhí sé deacair, ach bhí na daltaí go deas. As Iodaíl a bhí siad go léir. Bhí an cuid is mo de na múinteoirí eile go deas freisin. Bhí mise ag fanacht le beirt cailiní sa teach. Le linn mo thréimshe i Sligeach, chuaigh mé go Cluainín Uí Ruairc ar mo rothar. Ní raibh mé ansin le fada an lá.

Rith mé rás i nGaillimh cuplá seachtaine o shin, agus d’éirigh mé go han mhaith. Bhris mé triocha nóiméad. Ocht cilemeadar a bhí i gceist. Tháning mo chara Mícheál agus a bhean Chéile go Gaillimh chun glacadh pairt san rás agus bhris Mícheál triocha nóiméad chomh maith.

Nuair a tháinig mé ar ais ó Sligeach bhí cuplá lá saor agam agus chuir mé glaoch ar Oideas Gael i nDún na nGall mar bhí suim agam i gcursá gaeilge a dhéanamh thuas ansin. Bhí an t-ádh liom mar bhí spás ar an gcúrsa. Thiomán mé go Ghleann Cholm Chille ar an t-ochtú lá déag de mhí seo. Bhí mé ag fanacht sa teach le triur buachaillí eile, Niall, Mícheál agus Phil. Réitigh muid go maith le chéile. Bhí a lán craic againn ar an gcúrsa. Ní raibh mé ag traenail áfach mar bhí slaghdán orm, ach chuaigh mé ag snámh dhá uair.

Bhí go leor craic ag mise agus Niall ag caint leis na múinteoirí eile (cailiní) ar an gcúrsa. Cheap mise go raibh suim ag ceann acu ionamsa. Ach ní raibh mé cinnte. Cailín álainn, dathúil, aclaí a bhí inti, agus ina bhfuil go leor buanna éagsula aici. Ach is duine cutháileach mé agus ag deireadh an lae nuair a bhí sí ag imeacht, cé go bhfuair sí mo uimhir gutháin, ní bhfuair mise a uimhir. Tháinig imní orm agus bhí mé ag machnamh b’fhéidir nach bhfuil suim aici ar mo uimhir a thogáil. Ar aon nós, ní féidir liom rud ar bith a dhéanamh. B’fhéidir gur seolfaidh sí teachtaireacht dom, muna sheolfaidh, beidh orm a uimhir a fhiach.

Ar aon nós agus go dtí an chéad uair eile, slán agus beannacht.

A Mhic

Ps, tá mé dífhostaithe arís ach tá obair múniteoireacht béarla geallta dom ó scoil teanga anseo i nGaillimh. De réir dealramh beidh an post seo ag tosnú Dé Luain seo chugainn agus sílim go bhfuil conradh coisíse i gceist.